எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகிர்ந்துள்ளேன்*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO *COPYRIGHT* KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT.., *இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள் ; தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்தில்ன் பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்; கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே; பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே; விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை; எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்; எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே; -திருவின் கருக்க்குழி தேடிப் புகுந்த உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே..!அசைவில் உலகம் அது~இதுவாமே!* – திருமூல(ர்)வாக்கியம்.!

Friday, January 5, 2018

ஆத்மாக்களின் சங்கமம் - 3

ஆண்டவன் பிச்சையின் உடம்பு மெள்ள மெள்ள தேறி வந்தது. இந்த அத்தியாயத்தில்  அவர் சந்தித்தது திருப்புகழ் மணியையும் அந்த சந்திப்பில் நடந்த நிகழ்வுகளையும் பார்ப்போம்...,

திருப்புகழ் மணி ஆண்டவன் பிச்சையின் பாடல்களை பத்திரிக்கையில் பிரசிரித்து இருந்தார்.., ஆனால் நேரிடையாக இருவரும் பேசியது இல்லை.., எனவே ஒரு சிவராத்திரி அன்று, திருப்புகழ்மணி அவர்களைச் சந்திக்க விருப்பம் கொண்டு ஆண்டவன் பிச்சை, அவரிடத்திற்குச் சென்றார்.., திருப்புகழ் மணிக்கும் ஆண்டவன் பிச்சையைப் பற்றி அதிக விஷயங்கள் தெரியாது.., மேலும் அன்று சிவராத்திரி தினம்.., ஆகவே தனக்கு அதிக வேலைகள் இருக்கிறபடியால் ஒருவரையும் சந்திக்க இயலாது என்று திருப்புகழ் மணி கூறிவிட்டார்.., ஆண்டவன்பிச்சையும் மணியைச் சந்திக்காமல் திரும்பி விட்டார்.., அன்று இரவு திருப்புகழ் மணியின் குருவான பின்னவாசல் பெரியவா கனவில் தோன்றி, கடிந்து கொண்டார்., காரணம் திருப்புகழ் மணி “பின்னவாசல் பெரியவா என்று அழைக்கப்படும் யோகி இராமகிருஷ்ணாவை தனது குருவாக ஏற்றுக் கொண்டிருந்தார்.., ஒரு சமயம் குருவைக் காணச் சென்றபொழுது.., யோகி கூறினாராம்நான் வேறு உருவில் வந்து தரிசனம் அளிப்பேன் அப்பொழுது என்னை அடையாளம் கண்டு பிடிக்க இயலுமா உன்னால் என்று , இப்பொழுது பின்னவாசல் யோகி ராமகிருஷ்ணா சித்தி அடைந்த விபரம் மட்டும்தான் திருப்புகழ் மணிக்குத் தெரியும்., மற்றவிபரங்களை தெரிந்திருக்க ஞாயமில்லை..,, அன்றிரவு கனவில் “நேற்று காலை நான் உன்னைக் காண வந்தேன், ஆனால் நீ என்னை கண்டு கொள்ள வில்லை.., மேலும் உனக்கு பல அலுவல்கள் உள்ளது என்று என்னை அனுப்பி விட்டாய் என்றார்..,

“ஓ! வந்தது நமது குரு.. தெரியாமல் தவறு இழைத்து விட்டேன் என்று திருப்புகழ் மணி மிகவும் வருந்தினார்.., குருமார்களின் நடவடிக்கைகளை எளிதில் நாம் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது., நான் மற்றொரு ரூபத்தில் உனக்குத் தரிசனம் அளிப்பேன் என்று கூறியிருந்தார்.., “வந்தது என் குரு என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் திருப்பி அனுப்பி விட்டேனே., என்று மணி பலமுறை மனதிற்குள் வருந்தி ஆண்டவன் பிச்சையைக் காண வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்.., அவ்வாறே ஆணடவன் பிச்சையைக் கண்டு  தன் குருவே இவர் என்று வணங்கி நின்றார் திருப்புகழ் மணி.., ஆனால் முருகனோ ஆண்டவன் பிச்சையிடம் மற்றொரு திருவிளையாடலை ஆடினான்.,

1949ம் வருடம் ஆண்டவன் பிச்சை சில நண்பர்களுடன் ஸ்ரீசைலத்திற்குச் சென்றிருந்தார்., அங்கு திருப்புகழ் மணியைக் கண்டதும் இருவரும் நன்றாக உரையாடினார்கள்.., அதன் பிறகு திருப்புகழ்மணி, ஆண்டவன் பிச்சைக்கு ஷடாஷரி மந்திரத்தை உபதேசித்தார்.,, சில நாட்கள் சென்றன.,, மறுபடியும் திருப்புகழ் மணியைச் சந்தித்த ஆண்டவன் பிச்சை, “ஞாபகம் இருக்கிறதா எனக்கு ஷடாக்ஷரத்தை உபதேசித்தீர்களே என்று கேட்டார்..,அதற்கு மணி “அம்மா மன்னிக்க வேண்டும்., நான் ஒருநாளும் ஸ்ரீசைலம் சென்றது கிடையாது என்றார்.., அக்கணத்தில் ஆண்டவன் பிச்சைக்குப் புரிந்தது.., ஆஹா வந்தது வேறு யாருமில்லை., முருகப் பெருமானே, திருப்புகழ் மணியின் ரூபத்தில் வந்து தனக்கு ஆறெழுத்து மந்திரமான ஷடாக்ஷரியை உபதேசித்திருக்கிறான் என்று...,  தெரிந்தாலும் அவன் திருப்புகழ் மணியின் உருவில் வந்தான் அல்லவா., எனவே திருப்புகழ் மணியைத் தனது குருவாக ஏற்றாள் ஆண்டவன் பிச்சை.., இதேசமயம் திருப்புகழ் மணிக்கு அவரது குருபின்னவாசல் யோகி ராமகிருஷ்ணா,, வந்தது நான் இவள் உருவில் என்றார்..., இதனால் திருப்புகழ் மணி ஆண்டவன் பிச்சையைத் தன் குருவாக ஏற்றார்.., ஆக ஒருவருக்கொருவர் மற்றவரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படிச் செய்தான்.. அத்திருத்தணி முருகப்பெருமான்.., என்ன அதிசயமான திருவிளையாடல்..,

மணி அடிக்கடி ஆண்டவன் பிச்சையை சந்திப்பதும் அவரது பாடல்களை பிரசுரிப்பதும் சொற்பொழிவு செய்தால் அப்பாடல்களை மேற்கோளாக எடுத்துரைப்பதுமாக இருந்தார்.., இதனால் அம்மாவின் புகழ் நாற்புறமும் பரவியது.., குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டும்,, குடும்ப வேலைகளைச் செய்து கொண்டும்,, முருகனைப் பற்றி பாடல்கள் இயற்றியும் ஆண்டவன் பிச்சையின் வாழ்க்கை ஓடிக் கொண்டிருந்தது.., 1951ம் ஆண்டு ஆண்டவன் பிச்சை முற்றத்தில்..., உட்கார்ந்து இருந்தார்.,, திடீரென உனக்கு வெகு சீக்கிரம் இரண்டு பேரப்பிள்ளைகள் பிறக்கப் போகிறார்கள் என ரமண மகரிஷியின் குரலில் கேட்டது........ மேலும் அறிய.திருமதி. ராதா விஸ்வநாதன் எழுதிய ஸ்ரீராஜாம்பாள் பப்ளிகேஷன்ஸினின்.., “ஆண்டவன்பிச்சை புத்தகத்தை காண்க...,
ஆண்டவன் பிச்சையின் பாடல்களை அவரின் குரலிலேயே..., இவ்விணைப்பில் காண்க:- அன்னாரின் ஒரு தேனமுது பாடல் இணைப்பு :- https://www.youtube.com/watch?v=I_hG18vRLrE
------------------------------------------------------------------------

“பூர்வம் அபூர்வமாகும், உத்தர பூர்வாங்கத்தில் பபூவ பூர்வபாடம் கேட்கும் – அண்ணாஸ்வாமி சித்தரின் .. அதியற்புத குருவாய்மொழி வாக்யம்.., அண்ணாஸ்வாமி சித்தர் அக்னி தகனத்தை ஏற்று பூலோக சஞ்சாரத்தை நிறைவு செய்திடினும்., இவ்வகைச்  சித்புருஷர்களின்  நீளோபஸ்மம் எனும் பரமஅணுவை, தீபங்களின் முன் வைத்துப் பரஞ்ஜோதிப் பீடமேற்றும் சாங்க்யம் ஒன்றும் உண்டு..., அண்ணாஸ்வாமி சித்தர், துர்க்கா சக்தி பீட லோகத்தைச் சார்ந்த ஞானயோகி ஆதலின், காஞ்சிமாமுனிவர் போன்ற மஹான்களின் ஆக்ஞைக்கு ஏற்ப அக்னி தகனம் ஏற்றுத் தம் பூவுலக  மஹாயோக சரீரத்தை உகுத்தார்.., பின்னர் காளஹஸ்தீஸ்வரர் ஆலயத்தின் துர்க்கா சன்னதியில் ஜீவமுக்த ஜோதிப் பிரவாகச் சாரத்தில் இவர்தம்யோக ஜோதி “விசலவிஸ்வ பூஜிதமா பூரணித்த சாங்க்யானுபூதி ஒன்றும் உண்டு.(,...........................................)

 இதில் அண்ணாஸாமி யோகி துர்க்காக்னி லோகத்தைச் சாந்தவராய் அனந்தயோக முறையில் ஆத்மசாட்சாத்காரம் எனும் யோகசாதகத்தில் துய்த்தவர்.., இதன்படியே இவருக்கு அக்னி தகனமாற்றி, மஹான்களின் ஆக்ஞைப்படி கும்பகோணம் காளஹஸ்தீஸ்வரர் கோயிலின் துர்க்கை சன்னிதியில்  மோக்ஷதீப சாட்சாத்காரமாய் பக்தகோடிகள் நிகழ்த்தினர்..,  திருக்குடந்தையின் தீரா தீர்கதரிசி அண்ணாஸ்வாமி சித்தரின் தெய்வத்வத்தை... ப்பிரவரி2018 மாத ஸ்ரீஅகஸதிய விஜய இதழில் காண்க..., & .......ஸ்ரீராமர் இதனைப் பிரதிஷ்டை செய்தபோது, மனிதனாக வாழ்ந்து தன்னலமற்ற இறைத் தொண்டு புரிந்து, மக்களுக்குச் சேவை செய்தமையால் ஞானியரான 1008 ஆத்மாக்களை ஆவாஹனம் செய்து 1008 ஆத்மாக்களின் ஜோதிகளைத் திரட்டி சகஸ்ர ஜோதி லிங்கமாக இங்கு அமைத்தார்.

மகான்கள் எல்லாரும் ஒன்று தான்., மகா சமுத்திரம் போன்றவர்கள்., பலநதிகள் கடலில் சென்று கலந்த பின்னர் தனது தனித்துவத்தை இழந்து விடுவது போல, பிரம்ம நிலையை அடைந்த மகா ஞானிகள் தங்களிடம் வரும் அடியவர்களின் பக்குவநிலையை அறிந்தே ஞானத்தை அருள்கிறார்கள்... இது தான் யோகி ராமகிருஷ்ணாவின் வாழ்வில், ஸ்வாமி சிவானந்தர் நடத்திய அருளாடல்..

ஆத்மாக்களின் சங்கமம் - 2


இதனால் யோகி ராமகிருஷ்ணா ஏமாற்றத்துடன் பின்னவாசலுக்குத் திரும்பி தவத்தை மேற்கொண்டார். தனக்கு குருவாக ஒருவரும் தீக்ஷ்க்ஷை கொடுக்காததால் சதாசிவ பிரம்மேந்திராளை மானசீகமாக குருவாக ஏற்று தவம் செய்து வரலானார். நாட்கள் உருண்டன. வருடங்கைம் வந்து போயின., 1943ம் வருடம் யோகி ராமகிருஷ்ணாவிற்கு தவத்தின் பயனாக, மானிட சரீரத்தை உகுக்கும் நாள் தெரிந்தும் விட்டது., அந்த நாளும் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது., பிரத்தியட்சமாக குருவை குருவாக மானசீகமாக ஏற்றாலும்., குருவின் கருணைக்கு ஈடு இவ்வுலகில் ஒன்றுமே இல்லை., கருணையே உருவான சதாசிவபிரம்மேந்திராள்., தன் சீடன் யோகி ராமகிருஷ்ணாவின் முன் தோன்றினார். “உனக்கு இப்பிறவியில் முக்தி என்பது கிடையாது உனக்கு மற்றொரு பிறவி உள்ளது.. இப்பிறவிக்கு காரணம் உனது மனைவியின் சாபமே என்றார் பிரம்மேந்திரர்.

“குருவே...,! கருணைக் கடலே! போதும் இந்த மானிடப் பிறப்பு: மறுபடியும் ஒரு கர்ப வாசமா என்னைக் காப்பாற்றுங்கள் என்று கதறினார் ராமகிருஷ்ணர்.,, கெஞ்சினார்.., பலனில்லை...,, மேலும் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள்.., தன் திருவாய் மலர்ந்து ., “உன் மனைவி பத்தினி ., பத்தினிகளின் வாக்குக்கு அதிக சக்தி உண்டு. அது பலித்தே தீரும்.., இதனால் நீ ஒரு பிறவி பெண்ணாகப் பிறக்க வேண்டியே ஆக வேண்டும் என்றார்., பாவம் யோகி ராமகிருஷ்ணாவிற்கு பிறப்பெடுத்து இவ்வுலகில் உழல கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லை.., பக்தனின் பரிதாபநிலை பரமகுருவை கனிய வைத்தது. பரமகுரு நினைத்து விட்டால் பரமனே செயல் இழந்து விடுகிறான்...,

“ஒரு மாற்று வழி இருக்கிறது.. மறுபடியும் கர்பவாசம் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணின் உடலில் சுக்ஷ்ம ரூபத்தில் நுழைந்து உலக வாழ்வில் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களை அனுபவித்துவிடு.., என்றார் பரமகுரு.., இப்பேற்பட்ட மாற்று வழியைக் காட்டிய பரமகுருவை வணங்கி குரு கூறியதிற்கு  ஒப்புக் கொண்டார் ., இதன்படி 1943ம் ஆண்டு இராமகிருஷ்ணா மகா சமாதி அடைந்தார்.., சமாதிக்கு முன்பே தனது பரமகுருவான சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் கூறியபடி தனது சமாதி கோயிலின் மேல் கூரையில் ஒரு துளை வைத்துவிட்டு மேல் பாகத்தை மூடி விடுமாறு உத்தரவு இட்டார்.., யோகி ராமகிருஷ்ணாவின் சீடர்களும் தங்கள் குரு கூறியது போல் சமாதி கோயிலின் மேற்கூரையில் சிறுதுளையிட்டு கட்டியிருந்தனர்., யோகியும், அக்கோயிலில் அமர்ந்து சமாதி நிலையிலேயே இருந்து வந்தார். இந்த துளை துவாரம் மூலமாக யோகி ராமகிருஷ்ணா வெளி உலகுக்கு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வரலாம். இதற்காகத் தான் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் துளை வைக்குமாறு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார்.., இப்பொழுது வாசகர்கள் பின்னவாசலிலிருந்து சென்னைக்கு வந்து ஆண்டவன் பிச்சையின் நிலையை அறிய வேண்டும்.


ஆண்டன் பிச்சையின் வாழில் நடந்த அற்புதங்கள்!

1948ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஏணிப்படிகளிலிருந்து விழுந்த  ஆண்டவன் பிச்சை படுத்த படுக்கையாகி விட்டார்.., உடல் பலஹீனமாகி விடவே பயந்து விட்டனர்.., உறவினர்கள் என்று பார்த்தோம் அல்லவா! மே மாதம் ஆண்டவன் பிச்சை தன் சுயநினைவையும் இழந்து விட்டார்.., ஒரு முன்னுரவு வேளை, ஆண்டவன் பிச்சையின் இதயத் துடிப்பும், நாடித்துடிப்பும் இரண்டுமே அறவே நின்று விட்டது.., அக்கணத்தில் அந்த நொடியில் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் யோகி ராமகிருஷ்ணாவின் சமாதியில் பிரவேசித்து., யோகியின் சமாதி நிலையைக் கலைத்தார்., அதுமட்டுமல்லாது ஆண்டவன் பிச்சையின் உடலை சுட்டிக் காட்டினார்.., “இதோ பார் ., இதுதான் நல்ல சமயம் ., ஒரு பவித்திரமான உடலுக்குள் நீ பரவேசிப்பாயாக.., இது சாதாரணப் பெண்ணின் உடல் அல்ல., இது முருகப் பெருமான் குடியிருந்த வீடு., ஒரு முருக பக்தரின் உடல். சுமார் 24வருடம் முருகப் பெருமான் இவ்வுடலில் குடிகொண்டு பல திருவிளையாடல்களைப் புரிந்துள்ளான்.. இவ்வுடலுக்கு க்ஷடாக்ஷ்ர மந்திரம் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது.., பல ஞானியர்களைத் தரிசிக்கும் பாக்கியம் பெற்றவுடல்., பல முறை சமாதியீல் அழ்ந்துள்ளது.., ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை ருசிபார்த்தவுடல்., இதைப் போன்ற வேறு ஒரு பரிசுத்த உடல் உனக்கு கிடைக்காது என்றார் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள்..,

ஆண்டன் பிச்சை என்னும் மரகதவல்லியின் பூத உடலில் உள்ள இருதயத் துடிப்பு நின்று விட்ட நிலையில் யோகி ராமகிருஷ்ணா சூக்ஷ்ம ரூபத்தில் அம்மாவின் உடலில் தம் பரமகுரு சதாசிவ ப்ரம்மேந்திராளின் ஆக்ஞைப்படி புகுந்தார்.., யோகி ராமகிருஷ்ணாவிற்கு, தன் குருவின் அருளால் ஒரு பெண்ணின் உடலில் புகுந்து உலக வாழ்வில் உழன்று ஒரு பெண்ணுக்கு உண்டான உடல் உபாதைகள், குடும்பச் சூழலில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் அனைத்தையும் அனுபவிக்க நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது., அதுவும் ஒரு தாயின் கர்பவாசம் இல்லாமலே.., இதன்படி யோகி இராமகிருஷ்ணாவின் மனைவியின் சாபமும் நிறைவேறியது.., இவை யாவும் அவரின் குருஅருளால் கிட்டியது.., குரு அருள் இருக்க குறையேதுமுண்டோ!!

1943ம் வருடம் முதல் 1948வரை காத்திருந்து பலனை அடைந்தார் யோகி ராமகிருஷ்ணா! யோகி ராமகிருஷ்ணா, ஆண்டவன் பிச்சையின் உடலில் புகுந்ததும், அம்மாவின் உடலில் அசைவுகள் தோன்றின.., மெதுவாக தன் கண்களைத் திறந்தாள்.., சுயநினைவு இல்லாதபோது தனனிச் சுற்றி பலர் சூழ்ந்திருந்ததை இப்பொழுது அவரால் காண முடிந்தது., பார்த்தாரே தவிர., சுற்றி இருந்தவர்கள் அனைவரும் புதுமுகங்களாகத் தெரிந்தனர்.., ஒன்றும் புரியாமல் தன் கண்களை மூடிக் கொண்டார்.., அருகில் இருந்தவர்கள் ஏதோ பேசுவது காதில் விழுந்தன “இவர்கள்  எல்லாரும் யார்? யாரை அம்மா, அம்மா என்று அழைக்கிறார்கள்.., நான் யார்? ஓஹோ! இந்த உடலைக் கண்டு என்னை அம்மா என்று அழைக்கிறார்கள் என்றால்.., நான் இவர்களின் அம்மாவா? அப்போ உள்ளே இருப்பது யார்? இதற்கு முன் எங்கு இருந்தேன்? பல கேள்விகள் எழுந்தன.., இத்தனை கேள்விகளை.., அந்த பஹீனமான உடல் தாங்காமல் மறுபடியும் சுயநினைவை இழந்தார்..,
இவ்விதமாக ஆண்டவன் பிச்சை ஆறுமாதங்கள் படுக்கையிலே கிடந்திருந்தாள்.., உடலில் பலமே இல்லாத நிலை.., எது சாப்பிட்டாலும் ஜீரணிக்க முடியாத நிலை.., எனவே நீராகாரமாக உணவு கொடுக்கப்பட்டது..,

ஒருநாள் ஒருவர் வந்துஎன்னைத் தெரியவில்லையா அம்மா! நான் உனது பிள்ளை என்பார்.., மறுநாள் “உன் பெண் வந்திருக்கிகேன் பார் அம்மா என்பாள்.., படுக்கையில் கிடக்கும் மரகதவல்லில் என்ற ஆண்டவன் பிச்சையின் உடலுக்குள் புகுந்து இருக்கும் யோகி இராமகிருஷ்ணவிற்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை..., இதனைக் கவனித்த உறவினரும்.., வீட்டில் இருந்தவர்களும் ஏன் அம்மா இப்படி வித்தியாசமாகப் பார்க்கிறாள் என்று கவலைப்பட்டனர். பாவம் உடலில் உட்புகுந்த சூக்ஷ்ம ரூப யோகிக்கு எப்படி இந்த உறவுகளைப் பற்றித் தெரியும்.., 

இதே நிலை தொடர்ந்து சில தினங்களும் ஆகி விட்டன. புதிதாக குடி கொண்ட யோகி ராமகிருஷ்ணாவிற்கு உள் இருந்து ஒரு குரல் சொன்னது.., 

நேரம் வரும் பொழுது எல்லாமே புரியவரும்.., “இந்த சூக்ஷ்ம ஆதமா எதைத் தேடி வந்துள்ளது? என்ன செய்ய வேண்டி உள்ளது எல்லாமே தெரியவரும்..., உனக்கு எல்லாமே சித்தியாகும்., எதைத் தேடி அலைந்தாயோ, எல்லாமே உன்னை வந்தடையும்., உன் எதிரில் வரும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்., இந்த உடல் முருகன் குடிகொண்ட கோயில்., இங்கு அனுதினமும் பிரார்த்தனைகளும் பூஜைகளும் , முருகனுக்கு நடைபெற்று வந்தன., நீ மீண்டும் ஒரு கர்ப்பத்தில் நுழைந்து பிறவி எடுப்பதை விரும்பவில்லை., இப்பொழுது கடவுளின் எல்லையற்ற கருணையினால் இந்த உடலை நீ பெற்று இருக்கிறாய்., இவ்வுடல் மூலம் நீ பல யோகிகளையும், பிரம்மஞானிகளையும் தரிசிக்கப் போகிறாய், அதைத் தொடர்ந்து பல திருக்கோவில்களுக்கும் புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்கும் சென்று வருவாய்! என்று குரல் கூறியது.., 

(ஞானநிலைகள் ... தொடரும்....)