எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Monday, July 15, 2013

வைராக்கிய தீர்த்த விரதம் (1) !!

அன்பர்களே .,

சமுக வலைத்தளம் [facebook] இல் ஒரு அகஸ்திய விஜயம் வாசக அன்பர் ஒருவர் பகரிந்து கொண்ட அகஸ்திய விஜயம்  [தை - மாசி ] February 2013  மாத இதழ் பக்கங்களை இங்கு பகிர்கிறேன் .., இந்த தீர்த்த நீராடல் வைராக்கியம்  ., தீர்த்த வலம் ., செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை மற்றும் தீர்த்த நீராடல் துதிகளை   அடுத்த பதிவில் அளிக்கிறேன் 


இப்படிக்கு 
சித்தர் பைத்தியம் 

No comments:

Post a Comment