எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகிர்ந்துள்ளேன்*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO *COPYRIGHT* KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT.., *இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள் ; தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்தில்ன் பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்; கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே; பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே; விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை; எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்; எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே; -திருவின் கருக்க்குழி தேடிப் புகுந்த உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே..!அசைவில் உலகம் அது~இதுவாமே!* – திருமூல(ர்)வாக்கியம்.!

Wednesday, August 14, 2013

அடிப்படை ஆன்மிகம் - 3

 ஸ்ரீ அகஸ்தியர் விஜயம் இதழிலில் இருந்து :-

ஆரோக்யத்தை உணர்த்தும் சித்த வைத்ய 
 "அட்சர ஆழிப்பா " !!!.E.C.G எனப்படும் மருத்துவ டெஸ்டிலே , வரைபடத்தில் கீழிருக்கும் வளைவை இருதயத்தின் ஆரோக்கியக் குறைவாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அல்லவா ! உண்மையில் E.C.G என்பது  அவரவருடைய கையெழுத்து நிர்ணய சக்திகளாகும் .

அக்காலத்தில் இருதய நாள நாடிகளை அறிந்திட , ஒரு ஓலைச் சுவடியிலே மயில் தோய்த்துத் தந்து "அட்சர ஆழிப்பா " எனும் ஆரோக்கியப் பரிபாஷைச் சூத்திரத் துதியை எழுத வைத்து , இதில் ஏற்படும் நெளிவு , சுழிவுகளை வைத்து இருதயத்தின் நிலையை அறிவார்கள் ..

அட்சர ஆழிப்பா ( அ முதல் ஃ வரை , க முதல் ன் வரையிலான அனைத்து உயிரெழுத்துக்களும் , உயிர்மெய் எழுத்துகளும் அடங்கிய ஆழிமொழிப்பா )

 உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் , மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் இந்த அட்சர ஆழிப்பாவில்  (தியானத்தில் ) அடங்கி (ஆரோக்கிய ) யோகத்தில் ஒடுங்கி இருப்பதைக் காணலாம் .. உயிரும் , மெய்யும் , சேர்வது தானே ஜீவ சக்தி !


முற்காலத்து நாட்டு வைத்தியர்களும் , சித்த வைத்தியர்களும்

இத்தகைய அட்சர ஆழிப்பாக்களை 
எழுத வைத்தும் , ஓத வைத்தும் ,

நோயுற்றோரின் இருதய நாடிகளைத் துல்லியமாகப் பகுத்தறிந்து

நல்மருந்துகளை அளித்தனர் .., விரல் நுனிகளுக்கும் ,இருதயத்திற்கும்

,மனிகட்டிற்கும் நிறைய தொடர்புகள் உண்டு என்பது இதன் மூலம் புனலாகும். 

(மேலும் விளகங்களை "அட்சர ஆழிப்பாவை" 
ஸ்ரீ அகஸ்தியர் விஜயம் ஜனவரி 2007இதழிலில்காணக )

(தெய்வத் தமிழ் பற்றிய ஆன்மீக விளக்கங்களை
 ( ஸ்ரீ அகஸ்தியர் விஜயம் அக்டோம்பேர் & 
டிசம்பர்  2007 இதழிலில் காணக )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
அடியேனின் கருத்து :-

***தெய்வத் தமிழ் மாமறைகளை ஓதுவதை விட .., மிகப் பெரிய வாசி யோகம் ஏதும் இல்லை., என்பதை  (.அட்சர ஆழிப்பா மூலம் ஒரளவு  உணர முடிகிறது அல்லவா ).., அப்படியெனில் திருவாசகத்தை சிவபெருமானே மாணிக்க வாசகர் சொல்ல கைப்பட எழுதினார் . திருப்புகழை முருகப்பெருமானே அடியெடுதுக் கொடுத்தார் ...,இப்படியே ஏனைய அனனத்து தேவாரங்களும் .,திருப்பாவை ., திருஅருட்பாக்கள் ., ஏனைய தமிழ் மறைகள் இவற்றில்யெல்லாம்  எத்துனை புனிதம் இருக்கும் .(ஆனால் உண்மை பக்தியோடு , பண்பாட்டோடு  ., தான ,தர்ம நெறியொடு  தினமும் ஓதினால் தானே உணர முடியும் ..,) 


***தெய்வத் தமிழ் மாமறைகளை ஓதுதலை விட பெரிய வாசி யோகம் ஏதுமில்லை என்று ..., மாமறைகளை மட்டும் ஓதினால் போதுமா .., தெய்வத் தமிழ் பண்பாடு .., நாகரிகம் ., நல்லொழுக்கம் ., மனத்தால் ., எண்ணத்தால் தூய்மையாக இருத்தல் வேண்டும் .., இதுவே தெய்வத் தமிழ் திருநாட்டில் வாழ்ந்து ., தெய்வத் தமிழ் பேசும் பெரும் பேறு பெற்றோர் அனைவரின் கடமையாம் .., ***ஆகவே  தினமும் குறைந்தபட்சம் 3 முன்று பதிகங்களையேனும் ஓதுதலே . .., முறையான .., ஆன்மீக பாதைக்கு வித்திடும் ..., கோடி கோடி ஆண்டு தவம் ., யோகம் , யாகம் செய்தோரை விட ..., நெக்குருகி நெஞ்சுருகி இறைவனை பாடி .,தான , தர்ம நெறியோடு வாழ்ந்தவர்களுக்குகாக தான் இறைவன் ஏழு திரைகளை நீக்கி ஓடோடி வந்ததை அறிகின்றோம் .,தெய்வத் தமிழ் மாமாறைகளை ஓதுதலே . யோகம் , ஞானம் , தவம் ., பரிபுரன இறையருள் அனைத்தையும் சுயம்பாய் பெற்றுத் தரும் .,  அதோடு பசிதொருக்கும் ., உதவி வேண்டுவோர்க்கும் ., முடிந்த உதவி செய்வதும் ,,அஃதோடு தர்ம நெறி தவறாது நடத்தல் .., இவை முன்றும் தான் அடிப்படை அனைத்திருக்கும் ...,இப்படிக்கு 
புலிப்பாணி சித்தர் அடிமை 
சித்தர் பைத்தியம் 

No comments:

Post a Comment