எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Wednesday, March 19, 2014

அமிர்தத் தாரை

 அமிர்தத் தாரை :- அன்பே அழகு !

***தான் அழகாக இல்லையே? என்னை யார் மணந்து கொள்வார்கள் ? என்று ஏங்குகின்ற பெண்களும் உண்டு ஆண்களும் உண்டு .ஆனால் உங்கள் உள்ளத்தைப் பார்கின்றவர் இறைவன் ஒருவன் தான் .இவ்வாறு ஏங்கும் கன்னிகளுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் நல்ல இடத்தில் திருமணம் அமைய அழகுமலை முருகன் கோயிலில் .தேனில் கலந்த அன்னாசிப் பழம் அபிஷேகம் செய்து அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் தானம் அளித்திடில் அழகைப் பற்றி கவலை வேண்டாம். அன்பு செலுத்தும் வரன் அமையும் . - (ஸ்ரீ அகஸ்தியர் விஜயம் மே^1998”.,பக்கம் – 32 .)

No comments:

Post a Comment