எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகிர்ந்துள்ளேன்*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO *COPYRIGHT* KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT.., *இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள் ; தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்தில்ன் பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்; கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே; பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே; விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை; எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்; எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே; -திருவின் கருக்க்குழி தேடிப் புகுந்த உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே..!அசைவில் உலகம் அது~இதுவாமே!* – திருமூல(ர்)வாக்கியம்.!

Wednesday, March 19, 2014

சோமவார பிரதட்சிண அமாவாசை


••• திங்கட்கிழமை அன்று அமையும் அமாவாசைக்கு , “ பிரதட்சிண அமாவாசை” என்று பெயர் . இந்நாளில் அரச மரம் , அரசுடன் இனைந்த வேப்ப மரம் , அரசு+அத்தி மரம் + பனை மரம் இனைந்த தலங்களில் , இதனைச் சுற்றிக் குறைந்தது 16 ,32 , 64 ,108 முறை “விருட்சப் பிரதட்சிணம்” ஆற்றுவது , பன்மடங்காய்ப் பலங்களைப் நல்கும் . பிதுர் தோஷங்களை அகற்றும் . உற்றம் , சுற்றத்தில் உள்ள மனக் கசப்புகளைத் தீர்த்து நல அமைதியைத் தரும் .

••• மிகக் கொடூரமாய்த் தீய செயல்களைப் புரிந்து பூமியில் வாழ்ந்த பாவிகளுக்கு , அவர்கள் தற்போது வீழ்ந்து கிடக்கும் அதல பாதாள நரக லோகங்களிலும் கூட தக்க பிரிகார நல்வழி முறைகள் வார்க்க வல்லதுமே சோமவார அஸ்தவப் பிரதட்சிண பூஜைப் பலன்கள் .,

••• முன்னோர்களின் தீவினைக் கர்மங்கள் ,நடப்பு சந்ததியினனரத் தாக்காது தற்காத்துக் கொள்ளவும் சோமவார பிரதட்சிண அமாவாசை வழிபாடு , நல்ல காப்பு ரட்சா சக்தி மாமருந்தாம் .

••• ஏனனய விளக்கங்களையும்., ஸ்ரீ ராமர் ஆதி சேது கரையில் பூஜித்த “த்ரிபுண்ட்ர சாரவிருட்சம்” பற்றியும் டிசம்பர்2013 மாத ஸ்ரீ அகஸ்தியர் விஜயம் இதழில் காணவும் . •••
===============================================••• குறிப்பு : வருடத்திற்கு ஒர்/இரு முறையோ அல்லது இரண்டு , முன்று வருடத்திற்க்கு ஒரு முறையோ மட்டும் தாம் திங்கட்கிழமை அன்று அமாவாசை அமையும் .., ஆக நாளைய [2.12.2013] நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்..., 

•••• இந்நாளில் அரச மரம் , அரசுடன் இனைந்த வேப்ப மரம் , [அரசு+அத்தி மரம் + பனை மரம்] இனைந்த தலங்களில் , இதனைச் சுற்றிக் குறைந்தது 16 ,32 , 64 ,108 முறை “விருட்சப் பிரதட்சிணத்தை முடிந்த வரை ஆற்றுங்கள் முடிந்தால் 1008 முறை பிரதட்சணம் செய்யுங்கள் ..,

•••ஆன்ம பக்குவ நிலைகளிலும் “ASTRAL TRAVEL”
பயணத்திற்கு /இது பற்றிய அறிவுப்பூர்வமான அறிவு துலங்க“ பிரதட்சிண அமாவாசை” மிகவும் முக்கியமானதாம் ..., 

••••[“ASTRAL TRAVEL”]இது பற்றிய ஏனைய திவ்ய விளக்கங்களை ஸ்ரீ அகஸ்தியர் விஜயம் 1998 ஆகஸ்ட் ,செப்டம்பர் ,அக்டோபர் இதழ்களில் காண்க .,••••

No comments:

Post a Comment