எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகிர்ந்துள்ளேன்*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO *COPYRIGHT* KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT.., *இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள் ; தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்தில்ன் பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்; கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே; பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே; விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை; எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்; எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே; -திருவின் கருக்க்குழி தேடிப் புகுந்த உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே..!அசைவில் உலகம் அது~இதுவாமே!* – திருமூல(ர்)வாக்கியம்.!

Saturday, July 5, 2014

சதுர்முக ஸ்ரீஜய மாருதி ...!!!

••• இனிய ஜய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் !!!

••• “கொட்டி முழக்கித் திருத்திக் காட்டும் கோலப்பன் ஸ்ரீஆஞ்ஜநேயன்”

••• ஜய தமிழ் ஆண்டு வழிபாட்டு மூர்த்தி – சதுர்முக ஸ்ரீஜய மாருதி

••• ஜய தமிழ் ஆண்டு முழுவதும் சூரிய ஹோரை நேரத்தில் ஓத வேண்டிய துதிகள் :-

••• “ஓம் ஹூம் ஹனுமதே நமஹ”

••• “ ஓம் ராமநாம மூலதாரஸ்தாய வித்மஹே ராம மந்த்ர வரிவஸ்யா ரகஸ்யார்த்த கௌலிகார்த்தாய தீமஹி தந்நோ விதி ஹரி கிரிசை ஈட்யாய ஜய மாருதி ப்ரசோதயாத்”

••• ----முழு விளக்கங்களுக்கு ஃபிப்ரவரி 2014 ஸ்ரீஅகஸ்திய விஜயம் இதழை காண்க...:=====================================================
••• click this link u will find the address details of the agasthiyar vijayam stores.., u can reach there get the monthly issues.. http://www.agasthiar.org/store.htm cost rs20/- [ book cost that goes for pournami annadhanam in thiruaanamalai ]

No comments:

Post a Comment