எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகிர்ந்துள்ளேன்*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO *COPYRIGHT* KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT.., *இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள் ; தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க் குரைத்தில்ன் பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்குளன்; கெட்டேன் இம்மாயையின் கீழ்மையெவ் வாறே; பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே; விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை; எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்; எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே; -திருவின் கருக்க்குழி தேடிப் புகுந்த உருவம் இரண்டாக ஓடி விழுந்ததே..!அசைவில் உலகம் அது~இதுவாமே!* – திருமூல(ர்)வாக்கியம்.!

Saturday, July 5, 2014

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர லிங்கம்


••• தார்மீக ரீதியான தனவரவிற்க்கு - உத்திரட்டாதி நட்சத்திர லிங்கம்

••• படத்தில் தரிசிப்பது உத்திரட்டாதி நட்சத்திர லிங்கம் .. உத்திரட்டாதி நட்சத்திர தேவி தினமும் பூஜிக்கின்ற லிங்கத்தின் உத்தமத் தோற்றம் .

••• உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தோர் இதனை அடிக்கடி வரைந்து பழகி தன் மனத்தினுள் நிலை நிறுத்திக் கொண்டு அவ்வப்போதும் , உறங்கும் முன்னரும் மானசீக பூஜையைப் பயின்று வருதல் வேண்டும்.

••• உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தார் மட்டுமல்லாது ஏனைய நட்சத்திரத்தவரும் இதனை உத்திரட்டாதி நட்சத்திர நாள்தோறும் வழிபட்டு வருதலால் பணக்கஷ்ட நிவர்த்திக்கு உதவும் ,
முறையாகச் செல்வ வளம் சேர உதவிடும் ..

••• கல்லாப் பெட்டியில் இதன் வடிவை வைத்திருத்தலும் , கல்லாப் பெட்டி மேஜையின் மேல் கண்ணாடிச் சட்டத்திற்கு அடியில் கைபடா வண்ணம் வைத்து , வருகின்ற , எடுத்துத் தருகின்ற பணத்தை இதன் மேல் வைத்து “ ஓம் பூர்வ உத்ராதன ஆகர்ஷ்ண சாதனாமிர்தம் சரணம்”

••• என்று ஓதிப் பெறுதல் , அளித்தலால் பணத்தில் தொற்றி வரும் நஷ்ட தோஷங்கள் தணியும் , தனவிருத்தி ஆகர்ஷண சக்திகள் மலரும்.

••• அட்ட தரித்திரங்களும் நீங்கிட உத்திரட்டாதி நட்சத்திர நாளில் அறந்தாங்கி – ஆவுடையார் கோயில் அருகே உள்ள தீயத்தூர் ஸ்ரீசகஸ்ர லக்ஷ்மீஸ்வரர் ஆலயத்தில் தாமரை மலர்களை காப்பு , கட்டி , அபிஷேகித்து முழுத் தாமரைப் பூக்களை நல்ல மலைத் தேனில் தோய்த்து அபிஷேகித்து ஆராதனைகள் செய்து வர வேண்டும் ..
---ஸ்ரீ அகஸ்திய விஜயம் அக்டோபர் 2004 .

=====================================================

••• குறிப்பு : ஸ்ரீ அகஸ்திய விஜயம் இதழில் வெளி வந்த நட்சத்திர லிங்க வடிவங்கள் யாவும்....

••• ஸ்ரீ அகஸ்திய விஜயம் இதழில் கடந்த ஆண்டுகளில் வெளி வந்துள்ள ஒவ்வொரு நட்சத்திர (லிங்க) த்தைச் சுற்றிலும் அமைந்திருக்கும் குந்தள மண்டலங்களையும் , குந்தள நட்சத்திர பீஜங்களையும் –

••• சத்குரு வேங்கடராம சுவாமிகள் – தாம் விண்ணில் தரிசித்த அந்தந்த நட்சத்திர மண்டல தரிசனப்படியே நமக்குப் பெற்றுத் தந்துள்ளார் .அவை யாவும் வரைவடிவாய் நமக்குக் கிட்டி உள்ளதும் கலியுகத்தில் நாம் பெற்ற பெரும் பேறேயாம் !

••• இந்த 27 நட்சத்திர லிங்கங்களும் அவற்றுக்கான குந்தள வடிவங்கள் , குந்தள பீஜாட்சரங்களுடன் பல்வேறு ஆலயங்களில் இருந்து தொகுக்கப் பெற்றதாய் ஸ்ரீ அகஸ்திய விஜயம் இதழ்களில் அளிக்கப் பெற்று வந்துள்ளன .., இவற்றை தினமும் பக்திப் பூர்வமாய் குருவருளுடன் வழிபட்டு வந்தால் ,அனைத்துக் கோள்களையும் , நட்சத்திர மண்டலங்களையும் , அந்தந்த நட்சத்திரக் கோயில்களிலும் வலம் வந்து வழிபட்ட பலன்களை அளிப்பதாகும் .

--- ஸ்ரீ அகஸ்திய விஜயம் ஜுலை 2011

No comments:

Post a Comment