எதுவும் என்னுடையது அல்ல !!! அனைத்தும் உன்னுடையதே அருளாலா அருணாச்சலா!!!!

நான் அதை அடைந்த போது..,, அது நானாகியது...., ஆனால் நான் அதுவாகவில்லை.....!!!! அதாவது நீ அதை அடையும் போது அது நீ ஆகிறது..., ஆனால் நீ அதுவாவதில்லை.....!!!

படித்ததை பகரிந்துள்ளேன்..,

*THE DIVINE INFOZ WHICH I CAME TO SEE* I SAVED* ., FOR ALL BENEFIT OF KNOWLEDGE* SHARING HERE..,IF IT.., SUBJECTED TO ***COPYRIGHT*** KINDLY GIVE IN *COMMENT WILL REMOVE IT..,
Monday, July 17, 2017

தெய்வீகமாய் வாழும் வழி ....

ஸ்ரீஅகஸ்திய விஜய வெளியீடு புத்தகங்களில் வந்த இறை துதிகள்


விண்ணப்ப முக்தம் (தமிழ்சங்கல்பம்)  , தீர்த்த நமஸ்காரத் துதி , ஆலயங்களில் கோலம் போடும் போது , (while using phone#:-)chant , 
பணத்தை கொடுக்கும் போதும், வாங்கும் போதும் , To be performed as சமுதாய பூஜை while climbing and getting down from steps.., railway, bus were~ever, சர்வ தேவதா காயத்ரி , வித்யா ஓதிபரல் துதி , உறங்கும் முன் பூமா தேவியை நமஸ்கரித்து , சூரிய காய்த்ரி (while seeing கோபுர கலசம்)
தரித்திரம் மற்றும் துக்க நிவாரணத் துதி (வசிஷ்ட மஹரிஷி அருளியது) 


 


No comments:

Post a Comment